Риби занесені до Червоної Книги

Риби занесені до Червоної Книги

Червона книга України - офіційний державний документ, який містить анотований перелік рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території України,

її континентального шельфу та морської економічної зони, а також узагальнені відомості про поширення, сучасний стан цих видів, причини скорочення чисельності, та заходи щодо їх збереження і відтворення.

Занесені до Червоної книги України види рослин і тварин підлягають особливій охороні на всій території Україні.

Риби занесені до Червоної Книги

Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення відповідних умов для розмноження у природному середовищі, розведення та розселення покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Ради народних депутатів, міські державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, Міністерство охорони навколишнього середовища України та інші державні органи, на які законодавством України та Республіки Крим покладено здійснення функцій у цій сфері.

Риби занесені до Червоної Книги

Міногообразние (Petromyzoniformes)
Міноговие (Petromyzonidae)
• мінога угорська (Eudontomyzon danfordi Regan, 1911)
• мінога українська (Eudontomyzon mariae Berg, 1931)
Осетрообразних (Acipenseriformes)
Осетрові (Acipenseridae)
• Білуга чорноморська (Huso huso ponticus Salnikov et Malatski, 1934)
• Атлантичний осетер (Acipenser sturio)
• Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaens, 1758)
• Шип (Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828)
Лососеподобние (Salmoniformes)
Лососеві (Salmonidae)
• Лосось дунайський (Hucho hucho (Linnaeus, 1758))
• Лосось чорноморський (Salmo trutta labrax Pallas, 1814)
Харіусовие (Thymallidae)
• Харіус європейський (Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758))
Умбрових (Umbridae)
• Умбра (Umbra krameri Walbaum, 1792)
Коропоподібних (Cypriniformes)
Коропові (Cyprinidae)
• вирезуб (Rutilus frisii frisii (Nordmann, 1840))
• Усач дніпровський (Barbus barbus borysthenicus Dybowski, 1862)
• Усач кримський (Barbus tauricus Kessler, 1877)
• Пічкур дунайський довговусий (Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828))
• Рибець малий (Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840))
• Шемая Дунайська (Chalcalburnus chalcoides mento (Agassiz, 1832))
• Шемая Азово-Чорноморська (Chalcalburnus Chalcoides (Agassiz, 1832))
Скорпенообразние (Scorpaeniformes)
Тригли (Triglidae)
• Трігла жовта (Trigla lucerna (Linnaeus, 1758))
Прісосковие (Gobiesocidae)
Короткоперие качечки (Diplecogaster)
• Морська качечка плямиста (Diplecogaster bimaculatus (Bonnaterre, 1788))
Горбильової (Sciaenidae)
Сціени (Sciaena)
• Обапіл темний (Sciaena umbra (Linnaeus, 1758))
• Обапіл світлий (Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758))